Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Manewry Ratownicze w Rudawce Rymanowskiej

W sobot? 8 lipca w Rudawce Rymanowskiej odby?y si? pierwsze, na tak du?? skal?, manewry ratownicze jednostek OSP z terenu naszej Gminy. 17 jednostek, 22 wozy stra?ackie, ponad 100 stra?akw i ok. 1300 m w??y po?arniczych, tyle si? i ?rodkw potrzeba by?o by ugasi? symulowany po?ar lasu .

W trakcie dzia?a? ratownicy prze?wiczyli rwnie? udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom. Nad prawid?owym przebiegiem ?wicze? czuwali Komendant Gminny dh Marek Tomkiewicz oraz Wiceprezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP w Rymanowie dh Kazimierz G?adysiewicz. Dzia?ania stra?akw obserwowa?a komisja w sk?ad ktrej weszli oficerowie z Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie. Przed przyst?pieniem do dzia?a? komisja dok?adnie sprawdzi?a sprz?t i umundurowanie druhw, a na zako?czenie oceni?a przebieg manewrw. W ?wiczeniach udzia? wzi??y: OSP Ba?ucianka, OSP Bzianka, OSP Deszno, OSP G??bokie, OSP Klimkwka, OSP Krlik Polski, OSP Ladzin, OSP Milcza, OSP Nowa Wie?, POSP KSRG Posada Dolna, OSP Posada Grna, OSP KSRG Rymanw, UOSP Rymanw Zdrj, OSP Sieniawa, OSP Wis?oczek, OSP Wrblik Krlewski, OSP Wrblik Szlachecki.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?