Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Syrena

Foto

a0.jpg

?wiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego.

Stra?acy musz? by? przygotowani do dzia?ania w r?nych sytuacjach i r?nych okoliczno?ciach. Musz? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci i pog??bia? wiedz?, by nie?? pomoc w ka?dych warunkach. W tym celu organizowane s? r?nego rodzaju szkolenia, w ktrych udzia? bior? zarwno stra?acy zawodowi jak i ochotnicy.

W czwartek 16 lutego 2017 r. na zamarzni?tym Zbiorniku Wodnym Besko w Sieniawie odby?y si? ?wiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Wzi?li w nich udzia? stra?acy z Komendy Miejskiej PSP w Kro?nie oraz druhowie z jednostek OSP Posada Dolna i OSP Rymanw, ktre w??czone s? do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego.

?wiczenia rozpocz?? Zast?pca Dowdcy JRG Krosno m?. bryg. Krzysztof Marsza?ek od omwienia przebiegu szkolenia. Zast?pca Burmistrza Gminy Rymanw Pan Jan Materniak przywita? wszystkich zebranych i ?yczy? stra?akom wytrwa?o?ci w doskonaleniu swych umiej?tno?ci. Nast?pnie asp. Marcin Brzana i dh Grzegorz Zawada omwili zagadnienia teoretyczne i zasady bezpiecze?stwa, ktre obowi?zuj? ratownikw w trakcie tego typu dzia?a?. Podczas szkolenia stra?acy prze?wiczyli zasady poruszania si? w ubraniu specjalnym do pracy w wodzie oraz podejmowania osoby poszkodowanej, pod ktr? za?ama? si? ld, za pomoc? sa? lodowych i deski ortopedycznej.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?