Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

Pomoc dla chorej Hani! Stra?acka Jazda Noc?!

W sobotni wieczr 12 marca Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna wraz kilkoma jednostkami z terenu Gminy Rymanw uda?a si? do Jedlicza, by wsplnie OSP Dobieszyn pomys?odawc? i wsp?organizatorem akcji oraz ponad 100 innymi zast?pami stra?y po?arnej i innych s?u?b ratowniczych wzi?? udzia? w Stra?ackiej Je?dzie Noc?, ktrej celem by?o zebranie funduszy na leczenie 18-sto miesi?cznej Hani. Hania pochodzi z Dobieszyna i zmaga si? z neuroblastom?, guz umiejscowiony w klatce piersiowej da? przerzuty do ko?ci sklepienia czaszki i ko?ci biodrowej. Hanie czeka d?ugie leczenie i przeszczep komrek macierzystych.

Na miejsce zbirki udali?my si? samochodem Land Rower Def. wraz z ?odzi? i samochodem Star 244. Gmin? Rymanw reprezentowa?y jeszcze jednostki OSP Rymanw, UOSP Rymanw-Zdrj, OSP Klimkwka i OSP Milcza.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Spotkanie rozpocz??o si? od w??czenia wszystkich sygna?w ?wietlnych i d?wi?kowych punktualnie o godz. 18.00. Nast?pnie druhowie z OSP Bratkwka oraz OSP Pustyny wraz z pomoc? ratownikw medycznych z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Kro?nie przeprowadzili pokaz ratownictwa technicznego i medycznego a stra?acy z rafineryjnej jednostki przeciwpo?arowej zaprezentowali ci??ki samochd ga?niczy marki Tatra oraz mo?liwo?ci dzia?ka wodnego, w ktre jest wyposa?ony. Na zako?czenie spotkania ka?dej jednostce za udzia? w akcji i wielkie serce wr?czono pami?tkowy dyplom i szklane serce oraz wykonano pami?tkowe zdj?cia. O godz. 20.00 wyruszyli?my na objazd gminy Jedlicze. Kolumna 117 samochodw ci?gn??a si? przez oko?o 3 kilometry. Oprcz setek osb zgromadzonych na parkingu w Jedliczu, rwnie? wiele osb czeka?o na nas na trasie przejazdu.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Podczas sobotniej, Stra?ackiej Jazdy Noc? do puszek uda?o si? zebra? 20 954 z?ote, kilka euro i pensw. Jednak mamy nadziej?, ?e to nie koniec akcji. Liczymy, ?e ma?ej Hani pomog? kolejne osoby, ktre dzi?ki mediom us?ysz? o akcji stra?akw z Dobieszyna.

Pomimo ogromnej ilo?ci samochodw i ludzi, ktrzy wzi?li udzia? w akcji organizatorom uda?o si? wszystko sprawnie przeprowadzi?, za co nale?? si? im s?owa uznania. Gratulujemy i dzi?kujemy, ?e mogli?my by? cz??ci? tego wspania?ego przedsi?wzi?cia.

Ze stra?ackim pozdrowieniem Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna!

Edyta Wiernusz

fot. Adrian Socha, Edyta Wiernusz, Sylwia Wiernusz, k112.pl

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?