Get Adobe Flash player

Menu g?ówne

LogowanieAktualnie online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 19 goĹ›ci 

Syrena

Foto

a5.jpg

W dniu 10.03 o godziny 18:37 , dy?urny SKKM PSP w Kro?nie otrzyma? informacj? o po?arze przewodu kominowego w domu jednorodzinnym w miejscowo?ci Rymanów.

Na miejsce skierowano zast?p OSP Posada Dolna.  Po przybyciu na miejsce stwierdzono zaawansowany po?ar sadzy w przewodzie kominowym.

 

Po wst?pnym rozpoznaniu stra?acy podj?li czynno?ci ratowniczo-ga?nicze, a nast?pnie oczy?cili i zabezpieczyli przewód kominowy. Na szcz??cie, dzi?ki szybkiej reakcji stra?aków opanowano po?ar, nikt nie zosta? poszkodowany.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

 

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanów

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wspó?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?