Get Adobe Flash player

Menu g?ówne

LogowanieAktualnie online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 34 goĹ›ci 

Syrena

Foto

a5.jpg

W dniu 08.02.2016 oko?o godziny 21:00 w miejscowo?ci Milicza przy ul. Le?nej dosz?o do po?aru traw na nieu?ytkach rolnych. Do akcji zadysponowano KSRG OSP Posada Dolna, OSP Milcza, OSP Wróblik Królewski oraz jeden zast?p JRG Krosno.

Dzia?ania Stra?y Po?arnej polega?y na zabezpieczeniu terenu akcji i ugaszeniu po?aru przy u?yciu t?umic oraz jednego pr?du wody.

Akcje utrudnia? bardzo silny wiatr który powodowa? przemieszczanie si? ognia w kierunku  zamieszka?ych domów.

Spaleniu uleg?o oko?o 1,5 ha ??k i nieu?ytków rolnych.

W ostatnim czasie bardzo cz?sto dochodzi do podobnych przypadków i w wi?kszo?ci s? to po?ary wzniecone przez ludzi. Przypomnijmy jednak, ?e wypalanie traw na nieu?ytkach jest bardzo niebezpieczne i mo?e prowadzi? do tragicznych w skutkach wypadków.

 

 

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

 

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanów

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wspó?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?