Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Syrena

Foto

a11.jpg

Po?ar stolarni w Ladzinie.

W dniu 14 grudnia 2015r o godzinie 4:45 dostali?my zg?oszenie o po?arze w stolarni, w miejscowo?ci Ladzin.

Po doje?dzie na miejsce zdarzenia przyst?piono do akcji ga?niczej i zlokalizowania zarzewi ognia. W pomieszczeniach stolarni panowa?o bardzo du?e zadymienie, wi?c stra?acy u?yli aparatw ochrony drg oddechowych. Stra?acy odci?li rwnie? dop?yw pr?du do budynku.

Aby nie doprowadzi? do rozprzestrzenienia si? ognia i lepszej wentylacji wyci?to w dachu kilka otworw i ugaszono pal?c? si? cz??? wi??by dachowej. Stra?acy wynosili rwnie? troty.

Przyczyna po?aru nie zosta?a ustalona. Na miejscu obecna by?a rwnie? policja, ktra postara si? dok?adne wyja?ni? przyczyny zdarzenia.

W dzia?aniach ga?niczych bra?y udzia? zast?py z:

- JRG Krosno (GCBA Scania),
- JRG Krosno (GCBA Renault),
- JRG Krosno (SLOp Nissan),
- OSP KSRG Posada Dolna (GBARt MAN),
- OSP KSRG Rymanw (GBA Star),
- OSP Ladzin (GBM Star).


info: k112.pl

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?