Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Syrena

Foto

a0.jpg

Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Ochotniczych Stra?y Po?arnych

W dniu 05 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Rymanowie po raz kolejny rozstrzygn?li?my zawody sportowo-po?arnicze jednostek OSP z terenu Gminy Rymanw. W zawodach udzia? wzi??o 13 dru?yn w grupie A seniorw, 2 dru?yny w grupie C Kobiet oraz 4 dru?yny MDP ch?opcw i 2 dru?yny MDP dziewcz?t ??cznie 21 dru?yn. POSP Posada Dolna, podobnie jak w poprzednich latach, wystawi?a swoj? reprezentacj? w ka?dej grupie. Tradycyjnie stra?acy zmierzyli si? w dwch konkurencjach: sztafeta po?arnicza 7x50 oraz ?wiczenie bojowe, natomiast dru?yny MDP: sztafeta 400 m i ?wiczenie bojowe. Nad prawid?owym przebiegiem zawodw czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? z przedstawicieli KM PSP w Kro?nie i druhw z Gminy Chorkwka. Komisji s?dziowskiej przewodniczy? m?. bryg. Marek Fejkiel.

Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. Mieczys?aw Prugar. Ponadto obecni byli Burmistrz Gminy Rymanw Pan Wojciech Farbaniec, Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak oraz Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar. Zarwno w grupie A jak i w grupie C zwyci??y?y dru?yny reprezentuj?ce Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna. Nasze M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze: Ch?opcw i Dziewcz?t zaj??y drugie lokaty. Najm?odsz? uczestniczk? zawodw by?a Amelia Wiernasz a najm?odszym uczestnikiem Micha? Munz. Reprezentowali oni MDP dzia?aj?ce w Uzdrowiskowej Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rymanowie Zdroju, ktre zwyci??y?y zawody w swoich kategoriach.

fot. Edyta Wiernusz

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?