Get Adobe Flash player

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

Syrena

Foto

a0.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 r.


Znów nadszedł czas podsumowań, dlatego 7 lutego 2015 r. druhny i druhowie Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się w sali Domu Ludowym w Posadzie Dolnej (Rymanów - Osiedle nr 2), gdzie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podsumowujące 2014 r. W spotkaniu udział wzięło 54 druhów i druhen w tym 8 członków honorowych i 10 członków MDP. Zebranie rozpoczął Prezes dh Andrzej Wołczański od przywitania strażaków i przybyłych gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:

 

  • Komendant Gminny Związku OSP RP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,
  • Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Krośnie mł. bryg. Ireneusz Długosz,
  • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,
  • Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
  • Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
  • Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz Sołtysik,
  • Przewodniczący Koła LOK dh Antoni Szajna,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Grażyna Skolarczyk,
  • Przewodnicząca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,
  • Przewodnicząca KPRM Pani Maria Przybylska.

Obrady rozpoczęto od wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Marek Tomkiewicz, protokolantem wybrano dh Sylwie Wiernusz, a do komisji uchwał  i wniosków powołano: dh Józefa Zarzycznego, dh Gabriela Tomkiewicza oraz  dh Grzegorza Smolenia.
W pierwszym punkcie zebrania odczytano sprawozdania. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes dh Andrzej Wołczański, sprawozdanie z działalności operacyjnej Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz, sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2014 r. dh Marek Tomkiewicz, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Przewodniczący dh Józef Litarowicz.
Podczas zebrania kilka słów do strażaków skierowali również goście: mł. bryg. Ireneusz Długosz, Pan Jan Materniak, Pani Grażyna Skolarczyk oraz Pani Maria Przybylska, która jak zwykle zrobiła to wy wyjątkowy sposób- wierszem.
Podczas zebrania wręczono odznaczenia:
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Stanisław Szepieniec,
Natomiast Odznaczenie Za Wysługę Lat otrzymali:
XX lat – dh Paweł Biniek,
X lat – dh Magdalena Pelczar, 
X lat – dh Krzysztof Niemczyk. 
Odznaczenia wręczyli: mł. bryg. Ireneusz Długosz oraz dh Marek Tomkiewicz.
Na zakończenie części oficjalnej przedstawiono i przyjęto plan działania i plan finansowy na kolejny rok oraz jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.

Galeria

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja: 997

Straż miejska: 986

Numer specjalny: 112

 

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanów

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Współpraca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci się podoba nowy wygląd naszej strony?