Get Adobe Flash player

Menu g?ówne

LogowanieAktualnie online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 59 goĹ›ci 

Syrena

Foto

a0.jpg

Matka wyprowadzi?a swoje dzieci z p?on?cego domu, po czym wróci?a do niego ratowa? dobytek. Niestety zgin??a w po?arze.

 

Dzisiaj 31.01 oko?o godziny 10:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Kro?nie zosta?o poinformowane o wybuchu po?aru w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowo?ci Daliowa (gmina Ja?liska). W budynku znajdowa? si? mia?a uwi?ziona osoba.

Po?ar obj?? ca?y budynek. Na miejsce akcji zadysponowano sze?? zast?pów stra?y po?arnej, dwa zespo?y ratownictwa medycznego, oraz radiowóz Policji. Po przybyciu pierwszych zast?pów z Posady Ja?liskiej oraz Dukli podano pr?dy wody w natarciu; W tym czasie stra?acy z Dukli w aparatach Ochrony Dróg Oddechowych weszli do p?on?cego budynku. Jak si? okaza?o znale?li oni martw? 35 letni? kobiet? - matk? czwórki dzieci. Dzieci w wieku 9, 7, 3, 2 lata zosta?y przez matk? oddane pod opiek? s?siadów, a nast?pnie przewiezione do szpitala z poparzeniami i z?amaniami. Chwil? pó?niej nadjecha?y kolejne wozy bojowe z JRG Krosno oraz pozosta?ych OSP.

Do zada? stra?aków nale?a?y mi?dzy innymi: ewakuacja mieszka?ców, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odci?cie zasilania energii elektrycznej, podanie pr?dów wody w natarciu, sch?odzenie i zabezpieczenie butli z gazem oraz zabezpieczenie pogorzeliska.

 

Jak relacjonuj? ?wiadkowie - s?siedzi "przyczyn? po?aru by? prawdopodobnie nieszczelny piec kuchenny".

Si?y i ?rodki na miejscu zdarzenia: JRG Krosno (Scania GCBA oraz Renault GCBA), OSP KSRG Dukla (Mercedes GBA), OSP Posada Ja?liska (Star GBM), OSP KSRG Posada Dolna (Man GBA), OSP Barwinek (Star GBA), Dwa zespo?y ratownictwa medycznego, Policja, Prokurator.

Krosno112.pl

 

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

 

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanów

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wspó?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?