Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Syrena

Foto

a11.jpg

Janusz Kazimierz KONIECZNY

OKR?G WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO SLD UP
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 3

Wiceprezes Zarz?du G?wnego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych oraz Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego. Radny Wojewdztwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. By?y Wiceprzewodnicz?cy Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa Publicznego i Zatrudnienia. Cz?onek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Sejmiku cz?onek Klubu radnych: Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Senator RP V kadencji. Dyrektor Wydzia?u Kultury i Sztuki w Urz?dzie Wojewdzkim w Kro?nie w latach 1982 - 1983. By?y dyrektor Zespo?u Szk? Oglnokszta?c?cych i Liceum Oglnokszta?c?cego w Rymanowie.

Odznaczony Krzy?em Ofcerskim OOP, Krzy?em Kawalerskim OOP, Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP, Medalem KEN oraz innymi odznaczeniami pa?stwowymi i resortowymi.

Mgr historii, absolwent WSP w Krakowie w 1977 r.

Prywatnie: ?onaty (?ona Krystyna, emerytowana nauczycielka, magister chemii), ma jednego syna (Piotra, magistra ekonomii).

http://wyborywkrosnie.pl/

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?