Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

Syrena

Foto

a11.jpg

Mi?dzynarodowy Dzie? Stra?aka

W dniu 4 maja, kiedy w Ko?ciele katolickim wspominamy ?wi?tego Floriana stra?acy na ca?ym ?wiecie obchodz? Mi?dzynarodowy Dzie? Stra?aka (ang. International Firefighters' Day (skrt IFFD). Ten dzie? uczcili?my uroczyst? msz? ?w. ktra odby?a si? w ko?ciele parafialnym w Rymanowie. Stra?acy, z czterech jednostek z naszej Parafii: OSP Posada Dolna, OSP Rymanw, OSP Ladzin i OSP Nowa Wie?, ktrzy przybyli do ?wi?tyni, przez wstawiennictwo swojego patrona ?w. Floriana, dzi?kowali Bogu za pomoc podczas pe?nienia s?u?by. Ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak przewodniczy? mszy ?w. i wyg?osi? okoliczno?ciow? homili?. Podczas nabo?e?stwa dh Joanna Litarowicz odczyta?a fragmenty piosenki Iceman`a Stra? Po?arna. Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz, dh ?ukasz Litarowicz, dh W?adys?aw B?a? oraz stra?acy wchodz?cy w sk?ad kompani honorowej: dh Kamila Litarowicz, dh Joanna Litarowicz, dh Sabina Wo?cza?ska, dh Wioletta Wo?cza?ska, dh Jzef Litarowicz, dh Jzef Zarzyczny, dh Lucjan Penar, dh Piotr Litarowicz, dh Rafa? Kilar, dh Marcin Kilar, dh Konrad Zarzyczny, dh Bartosz Pulnar, dh Mateusz Szersze?.

Kiedyogie?trawiwszystkotocomasz,
wszcz?kachstaliuwi?zionyjest,serceTwoje?ka.
Anio?owiewczerniprzybywaj?naczas,
czerwie?wozwich,niebieskiwida?blask.(...)

(...)Sercesweodda?em,ogie?duszywyrwa?chc?,
zpo?wi?ceniems?u?y?ludziom,todlanasmasens,
ka?dytutajgotwjestpo?wi?ci??ycieswe,
ka?dymanadziej?,?eakcjadobrzesko?czysi?.
Tylesamopragn?powrotwcowyjazdw,
iniechBgpe?ni,nademn?ci?g?ynadzr,(...)

()S?u?batoniedru?ba,czasemmwimytaksami,
gdybynieoddanie,wszystkoby?obynanic,
niemadlanas?adnychznanychludzkichgranic,
kiedysi?pojawi?,wci??mamyjezanic.
Jeste?mypotoabyka?dymg?mie?nowejutro,
stra?ackabra?,znaminigdyniejestnudno,
w?rodkujeste?mywszyscytacysami,
ci?gleratujemyponadpodzia?ami,
nadaljesttak,kierujemysi?sercami,(...)
(Iceman Stra?Po?arna)

ew
fot. Edyta Wiernusz

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?