Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

?wi?to Konstytucji 3 Maja

W 2014 roku ?wi?towali?my ju? 223 rocznic? uchwalenia Ustawy Rz?dowej z dnia 3 maja, zwan? Konstytucj? 3 Maja. Jest to jedno z najwa?niejszych polskich ?wi?t patriotycznych, uroczy?cie obchodzone od 1990 r. Jednak nie zawsze w historii Polski 3 maja mogli?my swobodnie ?wi?towa?. ?wi?to to by?o zakazane podczas rozbiorw, wwczas obchody zosta?y wznowione po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1919 roku. Ponownie ?wi?to Konstytucji 3 Maja zosta?o zdelegalizowane przez hitlerowcw i sowietw podczas okupacji Polski w czasie II wojny ?wiatowej. Po wojnie od 1946 przesta?o by? obchodzone, w zwi?zku z antykomunistycznymi demonstracjami, a w styczniu 1951 r. zosta?o ponownie oficjalnie zdelegalizowane przez w?adze komunistyczne. Do kalendarza polskich ?wi?t wrci?o dopiero w 1990 r. Obchody ?wi?ta Konstytcj3 Maja ??cz? si? z przypadaj?c? w tym dniu uroczysto?ci? Naj?wi?tszej Maryi Panny Krlowej Polski, najwa?niejszej patronki naszego kraju.W tym roku w Rymanowie obchody ?wi?ta Konstytucji 3 Maja jak zwykle mia?y tradycyjny przebieg. Odby? si? uroczysty przemarsz pocztw sztandarowych, przy akompaniamencie Orkiestry D?tej dzia?aj?cej przy GOK w Rymanowie, spod Domu Soko?a do Ko?cio?a Parafialnego w Rymanowie , gdzie o godz. 16:00 odprawiono msz? ?w. w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczy? i homili? wyg?osi? ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak. Nast?pnie z?o?ono kwiaty przy Pomniku Ofiar Systemw Totalitarnych. O 17:15 w Domu Soko?a w Rymanowie mia?a miejsce uroczysta akademia, podczas ktrej Burmistrz Gminy Rymanw wyg?osi? okoliczno?ciowe przemwienie, koncert pie?ni patriotycznych zaprezentowa? chr Koloryt dzia?aj?cy przy GOK W Rymanowie a uczniowie z ZSP w Sieniawie przedstawili monta? s?owno-muzyczny pt. 3 Maj lekcja historii. Jednostk? POSP Rymanw Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: Dh W?adys?aw B?a?, dh Marek Buczek, dh Bartosz Pulnar.

ew
fot. Edyta Wiernusz

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?