Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Zmar? nasz stra?ak druh Biniek ?ukasz

Z przykro?ci? informujemy ?e w dniu 02.12.2013 r. Zmar? nasz stra?ak druh Biniek ?ukasz (lat 34). Druh ?ukasz by? wieloletnim stra?akiem OSP Posada Dolna. By? cz?onkiem komisji rewizyjnej oraz pe?ni? funkcj? dowdcy sekcji. Zawsze by? bardzo zaanga?owany w sprawy Jednostki. Msza pogrzebowa odb?dzie si? w dniu 04.12.2013 (?roda) o godz. 13:00 w Kaplicy w Rymanowie.

?egnaj?c Go, dzi?kujemy za wszelkie dobro.

Wieczny odpoczynek racz Mu da? Panie.

Wyrazy g??bokiego wsp?czucia dla ca?ej rodziniy sk?ada zarz?d OSP Posada Dolna.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?