Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

INSPEKCJA GOTOWO?CI BOJOWEJ

W dniu 12.11.2013 r. jednostka POSP Posada Dolna, jako cz?onek KSRG, wzi??a udzia? w corocznej inspekcji gotowo?ci bojowej, przeprowadzonej przez KM PSP w Kro?nie.

W trakcie ?wicze? za?o?ono, i? na terenie Zak?adu Uzdatniania Wody w Sieniawie dosz?o do rozszczelnienia zbiornikw z chlorem. Dzia?ania zast?pw stra?y polega?y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozstawieniu czterech kurtyn wodnych w calu zabezpieczenia przemieszczania si? chmury chloru z wiatrem w kierunku miejscowo?ci Besko. W inspekcji udzia? wzi??y OSP Posada Dolna, OSP Sieniawa, OSP Rymanw oraz OSP Wrblik Krlewski. Nasz? jednostk? reprezentowali dh Krzysztof Wiernusz, dh Lucjan Penar, dh Piotr Raczkowski, dh Gabriel Tomkiewicz, dh Grzegorz Smole?, dh Bartosz Pulnar, ponadto obecni byli Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, Komendant Gminny ZOSP RP dh Marek Tomkiewicz oraz dh Andrzej Wiernusz.

Sprawno?? dzia?ania jednostek zweryfikowali m?. bryg. Ireneusz D?ugosz oraz m?. kapt. Dariusz Dyrcz z KM PSP Krosno.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?