Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości 

Syrena

Foto

a11.jpg

?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci

Ju? po raz 95 ?wi?towali?my rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. 11 listopada 2013 r. o godz. 14:45 z placu obok Domu Soko?a w Rymanowie wyruszy? uroczysty przemarsz pocztw sztandarowych Ochotniczych Stra?y Po?arnych, Towarzystwa Gimnastycznego Sok? oraz innych organizacji dzia?aj?cych na terenie gminy Rymanw. Orszak, na czele z Rymanowsk? Orkiestr? D?t?, przemaszerowa? do Ko?cio?a pw. ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie, gdzie odprawiono msz? ?w. w intencji naszej Ojczyzny. Po nabo?e?stwie pami?? poleg?ych w walkach o woln? Polsk? uczczono z?o?eniem kwiatw przy Pomniku Ofiar Systemw Totalitarnych. Cz?onkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sok? dokonali uroczystej zmiany.

Nast?pnie wszyscy zebrani udali si? do Domu Soko?a, gdzie uczniowie I klasy LO w Rymanowie o profilu wojskowym z?o?yli ?lubowanie nast?pnie odby? si? koncert chru Koloryt, dzia?aj?cego przy GOK Rymanw oraz przedstawiono program artystyczny ?eby Polska By?a Polsk? przygotowany przez uczniw ZSP w Klimkwce.

Jednostk? POSP Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Bartosz Pulnar, dh Dawid Widz oraz dh Marcin Kilar.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?